Fortnox

Vi är specialister på att utveckla och implementera effektiva och digitaliserade ekonomiprocesser med hjälp av Fortnox.

Med fullt utnyttjande av den fulla funktionaliteten uppnås:

 • Effektivitet
 • Noggrannhet
 • Transparens
 • Kontinuitet

Vi hjälper bland annat företag att sätta upp:

 • Leverantörsreskontraprocesser
 • Utläggsrapportering
 • Kundreskontraprocesser
 • Löneprocesser
 • Anläggningsregister
 • Bankintegrationer
 • Bokslutsprocesser
 • Rapporteringslösningar