Business Control

På Business Control arbetar vi med att hjälpa små och mellanstora företag att implementera effektivare ekonomi- och rapporteringsprocesser.

Våra kunder är vanligtvis ekonomichefer, business controllers, men lika ofta VD:ar.