Power BI

Vi arbetar främst med Microsoft Power BI som rapporterings- och analysverktyg, men har även lång erfarenhet av Qlik’s hela produktutbud.

Arbetar ni idag i Microsoft-miljö, så är Power BI otroligt enkelt att implementera som en kostnadseffektiv och relativt underhållsfri BI-lösning för bred analys av företagets alla verksamhetsområden.